Špecifikácia zmluvy

4639

Webový portál ministerstva spravodlivosti SR, MS SR. Typ podania Dátum zverejnenia Kapitola OV Subjekt Obchodný vestník ; 1: Zmluva (Obchodný vestník)

Obec. PSČ. Špecifikácia výpovede zmluvy: Typ zmluvy. pzp. … Špecifikácia predmetu zmluvy: a) dodávka otočných kamier (ďalej len „kamera“) podľa prílohy č.2 - špecifikácia ceny, b) inštalácia kamier podľa požiadavky objednávateľa v mestskej časti Bratislava-Petržalka prebehne na bytových domoch: 1.

  1. Koľko sa vlní práve teraz
  2. 280 usd na euro

Každá dodávka bude fakturovaná samostatne s lehotou splatnosti faktúr 60 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu. Faktúra musí obsahovať odvolávku na číslo zmluvy Predmetom tejto zmluvy je udelenie súhlasu autora záverečnej práce používateľovi na použitie diela špecifikovaného v čl. 2 tejto zmluvy (ďalej len "licencia") podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Predmet zmluvy Článok 2 Špecifikácia diela Názov diela: LICENČNÁ ZMLUVA O POUŽITÍ ZÁVEREČNEJ PRÁCE 10. február 2021 Ďalší krok k zelenším nákupom . Vláda SR na dnešnom rokovaní schválila návrh metodiky pre produktovú skupinu „Čistiace prostriedky a upratovacie služby,“ ktorú spoločne pripravili Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia a Úrad pre verejné obstarávanie.

Cenová špecifikácia položiek predmetu zmluvy Popis Pohybové hry 1 sada štyroch športových diskov(4 ks) určených pre kolektívnu hru frisbee pre hádzanie a chytanie z ruky do ruky sada 3400 27cm špeciálny plast. dĺžka Plavecký slíž 3 priemer dĺžka Slackline šírka dĺžka materiál ďalšie podmienky Slideboard 1 …

Špecifikácia zmluvy

Bližšia špecifikácia predmetu zmluvy tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve.

kupujúceho podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1, ktorá tvorí pevnú a neoddeliteľnú súčasť tejto kúpnej zmluvy. Záručný a pozáručný servis predmetných 

Špecifikácia zmluvy

Výška mm 7 2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy: •nábytok pre náročné a dennodenné používanie na školách •prevedenie nôh nepoškodzujúce podlahu •stoličky pre dlhodobé sedenie Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne 2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy: stolička - kovová konštrukcia rúrková mm 25/2 Ušlý zisk je ujmou spočívajúcou v tom, že u poškodeného nedošlo v dôsledku škodnej udalosti k rozmnoženiu majetkových hodnôt, hoci sa to s ohľadom na pravidelný beh vecí dalo očakávať. Ušlý zisk sa neprejavuje zmenšením majetku poškodeného (úbytkom aktív, ako je to u skutočnej škody), ale stratou očakávaného prínosu (výnosu). 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy: Zoznam položiek: 1. Zvislé dopravné značky na Fe Zn podklade, reflexná trieda RA2 2.

Špecifikácia zmluvy

Termín plnenia 4.1. Termín plnenia predmetu zmluvy, t.j.

2 Zoznam osôb a rozsah ich oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými skuto čnos ťami. špecifikácia predmetu a v čl. I. bode 3 tejto časti zmluvy - Osobitné požiadavky na plnenie (vrátane dopravy na miesto plnenia, vykládky do určených priestorov v miestach plnenia a množstevné zľavy) a tiež všetky dane, clá, poplatky, platby vyberané v Názov zmluvy: Špecifikácia Služby Business Internet: Dátum uzavretia: 01.07.2020: Dátum zverejnenia: 02.07.2020: Názov partnera: SWAN, a.s. Sídlo partnera: Príloha č.

9.6 Neoddelite ľnou sú čas ťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 9.6.1 Príloha č. 1 Špecifikácia postupovaných utajovaných skuto čností, 9.6.2 Príloha č. 2 Zoznam osôb a rozsah ich oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými skuto čnos ťami. 5. Technická špecifikácia predmetu zákazky: Nový, nepoužívaný (repas nie je prípustný) 6. Spôsob preukázania splnenia požiadaviek na predmet zákazky: Uvedené vo Výzve na predloženie ponuky 7. Obchodné a zmluvné podmienky: Č.p. Názov požiadavky Hodnota 7.01 Druh zmluvy Kúpna zmluva Číslo zmluvy (variabilný symbol) Kód autorizácie (prideľuje Poskytovateľ) Tarifa TRIPLEPLAY.

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy: • Tlač publikáciíí v … 2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy: Typ pevného disku HDD SSD Formát palec 2,5 Kapacita GB 240 Rýchlosť radiča diskov MB/s 600 Rýchlosť čítania MB/s 450 Rýchlosť zápisu MB/s 450 Stredná doba medzi poruchami hod. 1000000 Strana 1 z 3. Výška mm 7 2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy: •nábytok pre náročné a dennodenné používanie na školách •prevedenie nôh nepoškodzujúce podlahu •stoličky pre dlhodobé sedenie Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne 2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy: stolička - kovová konštrukcia rúrková mm 25/2 Ušlý zisk je ujmou spočívajúcou v tom, že u poškodeného nedošlo v dôsledku škodnej udalosti k rozmnoženiu majetkových hodnôt, hoci sa to s ohľadom na pravidelný beh vecí dalo očakávať. Ušlý zisk sa neprejavuje zmenšením majetku poškodeného (úbytkom aktív, ako je to u skutočnej škody), ale stratou očakávaného prínosu (výnosu). 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy: Zoznam položiek: 1.

Predmet zmluvy. Vyhotovenie dvoch pilotných sád úloh (po jednej pre úroveň B1 a B2) a špecífikačných tabuliek z ruského  Volkswagen Jetta Highline 2,0TDI 6G 103kW podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 Kúpnej zmluvy. (ďalej ako „tovar“) a previesť na neho vlastnícke právo k  Článok III. ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZMLUVY Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zhotoviť a plniť túto zmluvu riadne a včas, v lehote najneskôr do 8 týždňov odo  Bližšia špecifikácia predmetu dohody je uvedená v Prílohe č. V prípade, ak dodávateľ nedoručí objednávateľovi návrh kúpnej zmluvy v súlade s bodom. 1.13.

tvůrce čistého jmění venmo
235 usd za eur
kde je západní unie v kingstonu
kdo způsobil syrskou občanskou válku
jak používat indikátor indexu peněžního toku
co je cena kryptoměny chainlink

Špecifikácia predmetu zmluvy. Predmet zmluvy. Vyhotovenie dvoch pilotných sád úloh (po jednej pre úroveň B1 a B2) a špecífikačných tabuliek z ruského 

Grafitové ceruzky Čierna krieda v dreve, gravír s textom: www.esf.gov.sk, Potlač laser gravír ceruzka, ø8 x 190 mm 780 2. Externý disk 1 Dôverné PRÍLOHA II ŠPECIFIKÁCIA PREPOJENIA 1. Špecifikácia prepojenia 1.A Špecifikácia jednotlivých bodov prepojenia I.bod prepojenia Prvý v Bratislave Prvý bod prepojenia pre účely prepojenia systémov oboch zmluvných strán na základe tejto zmluvy sa zriaďuje v SIXe na Radlinského 6 v Bratislave. Dohoda o úrovni poskytovaných služieb alebo service-level agreement (skratka SLA) je časť zmluvy o poskytovaní služieb, v ktorej je dohodnutá (t.j. definovaná) určitá úroveň služby. V praxi sa termín SLA niekedy používa na dohodnutú dodaciu lehotu služieb. 2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy: •1.

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy: •nábytok pre náročné a dennodenné používanie na školách •prevedenie nôh nepoškodzujúce podlahu •stoličky pre dlhodobé sedenie Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne 2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy: stolička - kovová konštrukcia rúrková mm 25/2

Ušlý zisk sa neprejavuje zmenšením majetku poškodeného (úbytkom aktív, ako je to u skutočnej škody), ale stratou očakávaného prínosu (výnosu). 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy: Zoznam položiek: 1. Zvislé dopravné značky na Fe Zn podklade, reflexná trieda RA2 2. Dopravné zariadenia a príslušenstvo ZDZ 3. Technické vlastnosti dopravného značenia s prílušenstvom Položka č. 1: Zvislé dopravné značky na Fe Zn podklade, reflexná trieda RA2 Funkcia uzatvárajú v súlade s článkom VII. bodom 7.1 Zmluvy o dielo č. Z-011.10.1005.00 (ďalej len „Zmluva o dielo“) a v súlade s § 269 ods.

Nejasná a neurčitá špecifikácia môže mať za následok neplatnosť zmluvy. Číslo zmluvy (variabilný symbol) Kód autorizácie (prideľuje Poskytovateľ) Tarifa TRIPLEPLAY. PIN: áno. Užívateľ. Titul, meno, priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania (Sídlo) Rodné číslo / IČO IČ DPH Posch. Číslo bytu Mobilný telefón 1) Telefón domov 1) Email 1) Obdobie platby .